2019

W Konkursie DOCUP 2019 Komisja Konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach:

  • Działalność Samorządowa Doktoranta:

1 miejsce: mgr Marta Rajewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);

2 miejsce: mgr Magdalena Ficoń (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);

3 miejsce: mgr Grzegorz Gabara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

  • Wydarzenie Naukowe:

1 miejsce: Rada Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki Humanistyczne i Społeczne w Badaniach Młodych Naukowców”;

2 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za organizację Warsztatów historycznych dla młodzieży szkół średnich.

  • Wydarzenie Samorządowe:

1 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za Podwyższenie stypendium doktoranckiego;

2 miejsce: Rada Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za organizację Wigilii Doktorantów;

3 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców Inspirowane Chrześcijaństwem”.