2020

W Konkursie DOCUP 2020 Komisja Konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach:

  • Działalność Samorządowa Doktoranta:

1 miejsce: mgr Natalia Greniewska (Uniwersytet Warszawski);

2 miejsce: mgr Marta Rajewska (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

  • Działalność Naukowa Doktoranta 

1 miejsce: mgr Bartłomiej Oręziak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

2 miejsce: mgr Bartosz Gromko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

3 miejsce: mgr Katarzyna Daniel  (Uniwersytet Opolski);

4 miejsce: mgr Marta Rajewska (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

  • Wydarzenie Naukowe:

1 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konflikt w ujęciu dyscyplinarnym”;

2 miejsce: Koło Naukowe Doktorantów Historii „Onyks” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za organizację III Ogólnopolskiej Konferencji „Sztuka-polityka-gospodarka konflikty na przestrzeni dziejów”;

3 miejsce: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula iuris na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za organizację „Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych”.

  • Wydarzenie Samorządowe:

1 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za Podwyższenie stypendium dla doktorantów starego trybu;

2 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za organizację XXIX Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.