2021

W Konkursie DOCUP 2021 Komisja Konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach:

  • Działalność Samorządowa Doktoranta:

1 miejsce: Marlena Kaźmierska (UAM);

2 miejsce: Ewelina Ebertowska (UAM);

3 miejsce: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Działalność Naukowa Doktoranta 

1 miejsce: Łukasz Fiedeń (UJ);

2 miejsce: Katarzyna Daniel (UO);

3 miejsce: Bartosz Łukowiak (UWr).

  • Wydarzenie Naukowe:

1 miejsce: Zespół IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy
Maciej Siwka, Łukasz Fiedeń, Żaneta Nguyen Huu, Dawid Piątek, Michał Wolszczak (UJ);

2 miejsce: Historyczne Warsztaty e-learningowe (UPJP2);

3 miejsce: Katarzyna Kurpet (UŁ).

  • Wydarzenie Samorządowe:

1 miejsce: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego;

2 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego;

3 miejsce: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.