Zarząd DFUP ogłosił konkurs DOCUP 2021. Szczegóły znajdują się w zakładce DOKUMENTY DOCUP.

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: działalność samorządowa doktoranta, działalność naukowa, wydarzenie naukowe, wydarzenie samorządowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 października 2021 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich Uniwersytetów, wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich indywidualnie lub zbiorowo (samorządy doktorantów, koła naukowe, porozumienia i inne organy zajmujące się studiami doktoranckimi).

Explore More

Nowa strona

27 sierpnia 2021 0 Comments 0 tags

Ruszyła nowa strona DFUP.

KONKURS DOCUP 2021 ROZSTRZYGNIĘTY

11 listopada 2021 0 Comments 0 tags

Komisja Konkursowa w składzie: mgr Magdalena Ficoń, dr Katarzyna Wierzbicka-Kondratowicz oraz dr Patryk Kosowski, wyłoniła laureatów konkursu DOCUP 2021 w czterech kategoriach. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Komunikat MEiN w sprawie ORCID

11 września 2021 0 Comments 0 tags

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.  Jak