Członkowie

Członkami DFUP są następujące samorządy doktorantów:

 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytetu w Białymstoku
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego