Minione kadencje

Kadencja 2021

Przewodniczący: mgr Jakub J. Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wiceprzewodniczący: mgr Szymon Góźdź (Uniwersytet Rzeszowski)

Sekretarz: mgr Mariola Pirek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Kadencja 2020

Przewodniczący: mgr Jakub J. Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wiceprzewodnicząca: mgr Ewelina Gdaniec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Sekretarz: dr Katarzyna Wierzbicką-Kondratowicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)


Kadencja 2019

Przewodniczący: mgr Patryk Kosowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Wiceprzewodniczący: mgr Jakub J. Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Sekretarz: mgr Katarzyna Kot (Uniwersytet Wrocławski)


Kadencja 2018

Przewodnicząca: mgr Justyna Sławińska-Zarymbska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wiceprzewodnicząca: mgr Katarzyna Kot (Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz: mgr Grzegorz Gabara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Kadencja 2017

Przewodniczący: mgr Konrad Kozioł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wiceprzewodniczący: mgr Karol Sikora (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Sekretarz: mgr Barbara Żmuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Kadencja 2016/2017

Przewodniczący: mgr Konrad Kozioł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wiceprzewodniczący: mgr Łukasz Faszcza (Uniwersytet w Białymstoku)

Sekretarz: mgr Barbara Żmuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Kadencja 2015/2016


Kadencja 2014/2015

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kaźmierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wiceprzewodnicząca: mgr Marta Stasiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Sekretarz: Maciej Ciemny (Uniwersytet Gdański)


Kadencja 2013/2014

Przewodnicząca: mgr Wioletta Brankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wiceprzewodniczący: mgr Piotr Syczak (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz: mgr Katarzyna Cikała (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)