Zarząd

Kadencja 2022

Przewodniczący: dr Dominik Delczyk (UWr)
Wiceprzewodnicząca: mgr Anna Malewska (UKSW)
Sekretarz: mgr Sebastian Barczak (UG)