Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

Zapraszamy na posiedzenie Rady Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2022 r. we Wrocławiu! (Link do formularza znajduje się poniżej)

Harmonogram wydarzenia: 
Piątek – 2 grudnia 2022 r.: przyjazd, zakwaterowanie w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum (Plac Konstytucji 3 Maja 3)

Sobota – 3 grudnia 2022 r.: 
śniadanie 7:00-9:30 
obrady – 10:00-14:30 – Sala im. Prof. Iwona Jaworskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (pok. 119, I piętro)

Proponowany porządek obrad: 

1. Przywitanie uczestników

2. Podsumowanie udziału przedstawiciela DFUP na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Katowicach

3. Referaty i dyskusja dot. zagadnień istotnych dla środowiska doktoranckiego (m.in. algorytmu finansowania uczelni oraz grantów dla doktorantów)

4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu DFUP i przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego przez zarząd DFUP

5. Prezentacja kandydatów do zarządu DFUP na kadencję 2023

6. Wybory zarządu DFUP na kadencję 2023

7. Wolne wnioski

obiad (w hotelu) – 15:00-16:00 

wspólne zwiedzanie Wrocławia 16:00-18:00 

czas wolny 18:00-20:00 

kolacja (w hotelu) – 20:00

Niedziela 4 grudnia 2022 r.
śniadanie – 7:00-10:00
pożegnanie uczestników

Program wydarzenia może ulec zmianom.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSXtEuOGtabrS6t7744pHS1dCqD3-8D86oPPq38PP5Lv1c4Q/viewform?usp=sf_link

Przypominamy, że zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w skład Rady wchodzą przewodniczący samorządów doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w KRUP oraz członkowie Zarządu DFUP. Zgodnie z  § 12 ust. 2 ww. Statutu przewodniczący samorządu doktorantów ma prawo wydelegować w swoim imieniu innego przedstawiciela do Rady (w tym przypadku proszę o  załączenie pełnomocnictwa do formularza zgłoszeniowego).

Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Explore More

Posiedzenie Rady DFUP

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W dniach 7–9 października miało miejsce posiedzenie Rady DFUP. W czasie zjazdu omawiany był m. in. temat funkcjonowania szkół doktorskich, stypendiów oraz działań na rzecz doktorantów

Posiedzenie Rady Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich – 7–9.10.2022

Szanowne Przewodniczące, Szanowni Przewodniczący! Zapraszamy na Posiedzenie Rady Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w dniach 7–9 października 2022 roku w Kołobrzegu. Harmonogram posiedzenia Rady Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich:

Konkurs DOCUP 2022 rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa w składzie: mgr inż. Aleksandra Pawlak (przewodnicząca), mgr inż. Jolanta Krupa, mgr Katarzyna Wychodnik wyłoniła laureatów konkursu DOCUP 2022: Wydarzenie organizowane przez samorząd doktorantów: 1 miejsce: Uczelniana Rada