W dniach 26-28 listopada 2021 roku w Zamku Uniejowskim odbył się XXXIII Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, którego celem było podsumowanie kadencji 2021 oraz wybór nowych władz na kadencję 2022.

Nowym Przewodniczącym DFUP na kadencję 2022 został mgr Dominik Delczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprzewodniczącą mgr Anna Malewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sekretarzem mgr Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja nowego Zarządu rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Podczas posiedzenia DFUP, gościliśmy Przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Panią prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr. Igora Kilanowskiego, Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców, z którymi rozmawialiśmy na temat roli doktorantów i doktorów w systemie szkolnictwa wyższego.

Serdecznie dziękujemy ustępującemu zarządowi za pracę i zaangażowanie na rzecz środowiska doktoranckiego i życzymy sukcesów naukowych i osobistych!

Explore More

KONKURS DOCUP 2021 ROZSTRZYGNIĘTY

11 listopada 2021 0 Comments 0 tags

Komisja Konkursowa w składzie: mgr Magdalena Ficoń, dr Katarzyna Wierzbicka-Kondratowicz oraz dr Patryk Kosowski, wyłoniła laureatów konkursu DOCUP 2021 w czterech kategoriach. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nowa strona

27 sierpnia 2021 0 Comments 0 tags

Ruszyła nowa strona DFUP.

Komunikat MEiN w sprawie ORCID

11 września 2021 0 Comments 0 tags

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.  Jak